ตะกร้าของฉัน

About LOGA

จากกลุ่มผู้ก่อตั้งที่ชื่นชอบการเล่นเกมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนวงการ E-sport ทั้งในไทยและระดับโลก.

โลกามีแนวคิดที่จะสนับสนุนนักกีฬา E-sport ในทุกระดับให้เติบโตไปด้วยกัน.ด้วยอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อการแข่งขันเกมโดยเฉพาะ

เนื่องจากผู้ก่อตั้งนั้นเป็นผู้ที่เล่นเกมทำให้เข้าใจสิ่งที่ผู้เล่นเกมนั้นต้องการ เราจึงสามารถผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของตลาดไทยและตลาดโลกได้ ด้วยการเลือกสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันเท่านั้นใส่ไว้ในอุปกรณ์ ทำให้สินค้าของเรามีราคาอยู่ในระดับที่จับต้องได้ 

และที่สำคัญเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเอเชียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจึงได้ใส่ลวดลายที่เห็นเด่นชัด ให้แบรนด์มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน และมีความสวยงามไม่แพ้แบรนด์ใดๆ