ตะกร้าของฉัน

การรับประกันสินค้า

การรับประกันจะนับจากวันที่ในใบเสร็จของลูกค้า โดยระยะเวลาการรับประกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์แสดงดังต่อไปนี้

 • คีย์บอร์ด Asura PRO รับประกัน 1 ปี
 • คีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆ รับประกัน 2 ปี
 • เม้าส์ Deva และ Deva PRO รุ้น 2019 รับประกัน 1 ปี
 • เม้าส์ รุ่นอื่นๆ ประกัน 2 ปี
 • แผ่นรองเม้าส์ ไม่มีการรับประกัน (กรุณาตรวจเช็คสินค้าก่อนซื้อ)

   เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

   รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น การรับประกันแบบนี้จะไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่ได้รับความเสียหายจาก

   1. การดัดแปลงผลิตภัณฑ์
   2. การขนส่งหรือการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเมื่อส่งคืนบริษัท
   3. ผลิตภัณฑ์ที่มีบาร์โค้ด, หมายเลขประจำเครื่องและสติกเกอร์รับประกันติดอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์
   4. ปัจจัยภายนอก เช่น ความล้มเหลวหรือความผันผวนของพลังงานไฟฟ้า, ไฟฟ้าสถิต, ไฟไหม้หรือการสัมผัสของเหลว
   5. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว

    การส่งเคลมสินค้า

    • ท่านสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อรับบริการ หรือสามารถติดต่อโดยตรงกับ LOGA Group Co., Ltd. ได้ที่ www.logaworld.com หรือส่งอีเมลถึงเราที่ support@logaworld.com
    • กรุณาแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง โดยการรับประกันจะนับจากวันที่ในใบเสร็จของลูกค้า โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินและ / หรือใบแจ้งหนี้และแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อการตรวจสอบหลักฐานการซื้อ LOGA Group Co., Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือปฏิเสธการรับประกันอย่างสมบูรณ์หากไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องได้