Product Story

Indigoskin X LOGA : Mantra XXL : Limited edition

Indigoskin X LOGA : Mantra XXL : Limited edition

Indigoskin X LOGA : Mantra XXL : Limited edition เมื่อความชื่นชอบเป็นสิ่งเดียวกัน โปรเจคนี้จึงเกิดขึ้น… เอกลักษณ์ความเป็นไทยคือสิ่งที่น่าชื่นชม บ...

Read more
LOGA X SixsawsiX : Ready to Battle

LOGA X SixsawsiX : Ready to Battle

เราตั้งใจว่าจะให้ศิลปะไทยนั้นอยู่ควบคู่กับปัจจุบัน เราจึงเลือกที่จะนำสื่อกลางใหม่ๆมาประยุคให้เข้ากันกับความเป็นปัจจุบันครั้งแรกกับการร่วมมือกันระหว...

Read more
LOGA x PUCK Mantra : Keep calm and play games

LOGA x PUCK Mantra : Keep calm and play games

LOGA X PUCK Mantra XXL : Keep calm and play gamesโปรเจคนี้เกิดจากการที่ทีมงานของโลกาไม่เห็นด้วยกับสื่อในปัจจุบันที่นำข่าวอาชญากรรม มาผูกกับเกมในทุก...

Read more