LOGA X SixsawsiX : Ready to Battle

เราตั้งใจว่าจะให้ศิลปะไทยนั้นอยู่ควบคู่กับปัจจุบัน เราจึงเลือกที่จะนำสื่อกลางใหม่ๆมาประยุคให้เข้ากันกับความเป็นปัจจุบัน

ครั้งแรกกับการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์เกมมิ่งเกียร์และศิลปินไทย Sixsawsix กับผลงานการวาดลวดลายศิลปะไทยด้วยเทคนิค digital paint อันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยความตั้งใจของ LOGA ที่อยากสนับสนุน ศิลปะไทยให้คงอยู่กับปัจจุบันและตามยุคสมัยได้ทัน และนำผลงานออกสู่ระดับโลกในรูปแบบของเกมมิ่งเกียร์

ภายใต้คอนเซปต์ Ready to battle (พร้อมออกรบ) ที่ทาง LOGA ได้มอบหมายให้ โดยให้อิสระทางความคิดกับศิลปินอย่างเต็มที่ ผลงานที่ออกมาจึงเป็นตามความต้องการของ ศิลปินล้วนๆ โดยที่เราไม่ไปแทรกแซงใดๆ เรียกได้ว่าไม่มีการแก้ไขผลงานเลยแม้แต่ครั้งเดียว


SixsawsiX ได้ให้ความเห็นกับผลงานนี้ไว้ว่า

“ผมเลือกช่วงมหาสงครามใหญ่ในรามเกียรติ์ ระหว่างกองทัพพระรามกับกองทัพทศกัณฐ์ จะเห็นว่ากองทัพแต่มีไพร่พลมหาศาลเพียงใด
โดยประกอบด้วย คน ยักษ์ ลิง เข้าประจัญบานกัน น่าอลังการมากๆ และแสดงออกทางความคิดเรื่องความดีความชั่ว ผ่านลายเส้นขาวดำ ที่ปาดอย่างฉับไวอีกด้วย”